ARISS – Informacje dla Polski

Promujemy naukę i badania naukowe wśród młodego pokolenia oraz szkolny kontakt ARISS.